Troposfære

Troposfære
Den nederste del af atmosfæren, hvor temperaturen falder med stigende højde. Er samtidig den del af atmosfæren hvor "vejret" forekommer. Dens vertikale udstrækning er ca. 10 km, men varierer fra 8-16 km afhængig af breddegraden

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • troposfære — tro|po|sfæ|re sb., n (det nederste lag af atmosfæren) …   Dansk ordbog

  • Tropopause — Hvor troposfæren standser skillefladen mellem troposfæren og stratosfæren …   Danske encyklopædi

  • Atmosfære — 1. Luft(lag) om Jorden, luftkreds. 2. Måleenhed for lufttryk. 3. Stemning. Atmosfære (Jordens) Vores planet Jorden har en atmosfære, der består af: 10stof ved havoverfladen andel i % kommentar Fast andel nitrogen (kvæfstof) 78,1 N2, grundstof… …   Danske encyklopædi

  • Cumulus — Cumulusskyer kaldes også for klodeskyer. De er kuppelformede, flade i bunden, men med et mønster næsten som et blomkålshoved ovenover. Cumulusskyerne dannes i troposfæren, under 2400 meter. Normalt forekommer de i 500 6000 meter spredt over… …   Danske encyklopædi

  • Ozon — I kemisk henseende en særlig form for ilt, hvor molekylet består af tre iltatomer (O3). Ozon i stratosfæren har bl.a. den egenskab, at det virker stærkt absorberende på den kortbølgede ( skadelige ) del af Solens ultraviolette lys. Ozon er giftig …   Danske encyklopædi

  • Stratosfære — Lag af Jordens atmosfære umiddelbart over troposfæren. Strækker sig fra ca. 10 km til 50 km s højde. I stratosfæren er temperaturen nogenlunde konstant op til ca 20 km, hvorefter temperaturen stiger med højden op til frysepunktet i ca 50 km s… …   Danske encyklopædi

  • jetstrøm — jet|strøm sb., men, me, mene (kraftig luftstrøm i den øverste del af troposfæren) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”